produkty do lean

Rozwój przemysłu spowodował, iż niezbędne stały się modyfikacje w sposobach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz ich pracownikami. Lean manufacturing to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej misją jest zmaksymalizowanie efektywności czynności produkcyjnych w danym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można domyślić się, zamysł ten ma swoje korzenie w Kraju Kwitnącej Wiśni, słynącej z szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z minimalizowaniem jakichkolwiek czynności podejmowanych podczas produkcji, a jednocześnie absolutnie zbędnych. lean sklep Priorytetowym celem „szczupłego zarządzania” jest co za tym idzie zminimalizowanie marnowania zarówno w odniesieniu do pracy zatrudnionych jak i eksploatowanych półproduktów. Wdrożenie form działania lean management daje możliwość uzyskania takich korzyści, jak poprawa produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki między pracownikami w zakładzie zwykle poprawiają się. Ma to związek z lepszą komunikacją. Co nie bez znaczenia techniki z zakresu lean management mogą być stosowane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co jest najistotniejsze to zdolność dokonania weryfikacji, które elementy procesów są niepotrzebne dla firmy.