Zmiany nie są widoczne od razu

Wśród wielu województw w Polsce, Kraków wyróżnia się zarówno w temacie sztuki i rozrywki, ale również na wielu innych obszarach. Zaczyna być regionem przyjaznym do mieszkania. Przekształcenia, które stały się udziałem miasta w niedawnych okresach dają poczucie, że Kraków rzeczywiście pnie się do przodu.
Dobre transformacje w mieście.
Co niezłego załatwiono w ciągu ostatniego okresu? Wielość napraw i inwestycji jest spora. Niezwykle pomogły w tej materii środki EU, z których miasto niemało korzysta. Dynamiczne działanie w temacie uzyskiwania dofinansowania spowodowały, że małopolska wzbogaciła się o kolejne węzły komunikacyjne, nowoczesne pojazdy w taborze trasportu miejskiego, oraz nowe miejsca konferencyjno – sportowe.
Niemałe zmiany nie są widoczne dla typowego Krakusa. Nie oznacza to jednak, że nie funkcjonują. Zwykle ignorujemy historie, które nie są bezpośrednio z naszymi potrzebami związane. Typowemu mieszkańcowi miasta zdaje się, że w regionie niewiele się wykonuje. Tymczasem miasto zmienia się w każdym obszarze. Innowacje w obszarze gospodarki odpadami, tworzeniu i modernizacji sieci kanalizacyjnej, budowa filtrów przeciw hałasowi to tylko część zmian, które umożliwiają krakusom bezpieczniej i bardziej komfortowo funkcjonować. Miasto zmienia się też pod kątem możliwości kulturalnych. Wartość miasta idzie w górę dzięki takim inwestycjom jak: Kraków Arena czy rewitalizacja Huty. takie nowości inspirują gości z innych miast do przyjazdu.
Rozpoczynane przez radnych projekty nie obejmują jedynie samego centrum Krakowa, ale też są połączone z pełnym województwem . Z tej przyczyny zamiast uskarżać się tylko zobaczyć zmiany w które obrósł Kraków.
Kolejne lata – jeśli będzie możliwość zachowania tempa innowacji – umożliwią miastu zostać zachwycającą stolicą małopolski.
rozwój Kraków